X6A自上市以来颇受到广大夜猎爱好者的追捧!2015年上市的第四代产品(X6),在第三代X6A基础上做了细微升级与改进

 

 


别来无恙  故乡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国CREE公司,主流核心对比。

 

 

 

 

X6(第四代X6A),采用美国CREE公司SOC3平台XM-L2 U2 LED,实际输出1100流明。

ON THE ROAD X6 XM-L2 U2-1A 1100 lm

在路上® 新产品严格依照美国ANSI手电标准进行测试,测试数据更科学更精准。

  

 

 

在路上X6电量显示说明

开关按钮内嵌两颗LED电量指示灯,用户可以通过开关按钮直观的查看剩余电量。精确到±0.1V,以颜色区分。

【状态如下】
蓝色:电量100%-10%
红色:电量9%-5%
红色闪烁:4%-0%

双锂电套装

 

三双锂电套装